Barnehage

I Malvik har vi en felles søknadsportal for kommunale, private og familiebarnehager

Velkommen til søknadskjema for plass i barnehage. Vi henter opplysninger om deg og dine barn i barnehagealder, det kan ta noen sekunder, vennligst vent.

Frist for hovedopptak er: 1.mars

Ellers opptak gjennom året ved ledig plass.

For mer informasjon: Kommunale barnehager, Private barnehager

 

Jeg samtykker med dette i at Malvik kommune kan bruke og oppbevare mine personopplysninger for behandling av søknad om barnehage i samsvar med kommunens sin personvernerklæring.
Les mer her: Personvernerkæring for Malvik kommune

 

SFO

Velkommen til SFO registreringsskjema, vi henter opplysninger om deg og dine barn i skolealder, det kan ta noen sekunder, vennligst vent.

Frist for hovedopptak er: 1.mai, ellers opptak gjennom året

For mer informasjon om tjenesten Å begynne i SFO

SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4.trinn og til elever med spesielle behov 5. til 7.trinn. 

Alle barn som er innmeldt i skolefritidsordningen er påmeldt ut 4.trinn. frist for å endre plass er den 1. i måneden før endringen skal skje. Oppsigelse må skje 30 dager i forkant. Sfo-plassen gjelder for hele måneder, både ved innmelding, endring og oppsigelse. Det betales for hele måneden uavhengig av dato for oppstart og slutt. Det er mulig å søke om hel eller halv plass. Vedtekter og betalingssatser finnes på kommunens hjemmeside!

Jeg samtykker med dette i at Malvik kommune kan bruke og oppbevare mine personopplysninger for behandling av søknad om SFO-plass i samsvar med kommunens sin personvernerklæring.
Les mer her: Personvernerklæring for Malvik kommune

 

Trykk "Fyll i søknad" for å starte prosessen.


Close Help